In ce constă testul poligraf?

Un test poligraf constă din:

– culegerea de date de stare civila si medicale – completarea fisei;

– un interviu pretest;
– colectarea de diagrame;
– analiza diagramelor poligraf;
– prezentarea rezultatelor – expertiza poligraf.

Testul poligraf dureaza in medie 2-3 ore de la început până la sfârşit. Cea mai mare parte a examenului consta in interviul pretest care poate dura de la 45 la 90 minute. În timpul interviului pretest, examinatorul va:

explica principiile de functionare si va prezenta echipamentul poligraf;

– da instrucţiuni detaliate pentru faza de examinare propriu-zisa;

– prezenta drepturile si optiunile subiectului in fata examinarii poligraf;

– discuta si clarifica intrebările testului;

– discuta pe larg problema (pentru chestiuni private, cum ar fi infidelitatea, ambele părţi pot fi prezente în timpul discuţiilor dar nu si la testarea propriu-zisă)

După interviul pretest urmează examinarea propriu-zisă:

Examinatorul va ataşa senzorii aparatului poligraf de subiect. Acestea sunt total nedureroase, dar unii le pot considera incomode. Aceștia sunt:

– două tuburi pneumograf sunt ataşate pe torace și abdomen;

– două plăcuțe metalice care sunt ataşate pe degetele inelar şi arătător;

– un pulsometru atașat pe degetul mijlociu;

– un tensiometru ataşat pe braț partea superioară.

Înainte de examinarea propriu-zisă examinatorul va face un test de calibrare a aparatului si de acomodare a subiectului cu senzorii si pozitia din timpul examinarii;

Indiferent de ceea ce vezi la TV un test poligraf se face numai intre patru ochi subiectul și examinatorul.

După colectarea de diagrame acestea sunt supuse analizei care constă dintr-o analiză numerică – scorarea manuală si o analiză computerizată cu unul sau mai mulți algoritmi de scorare (Polyscore, OSS2, OSS3, Quest, Identifi).